ITC / News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Sejmowa podkomisja zakończyła już pracę nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Sejmowa podkomisja zakończyła już pracę nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Aktualności
28.05.2014 15:08
05.06.2014 15:17