ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / CHIST-ERA: Nowy konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

CHIST-ERA: Nowy konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum CHIST-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE) 
  • Heterogeneous Distributed Computing (HDC)

Finansowanie

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. EUR.

Termin składania wniosków

Wnioski należy złożyć do dnia: 21 stycznia 2014 r. do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą dokumentacją konkursową:

4 dokumenty:

CHIST-ERA Call 2013 – Call Announcement

CHIST-ERA Call 2013 – Proposal Form

CHIST-ERA  NCN – Eligibility Requirements

CHIST-ERA Call 2013 – Financial Template

CHIST-ERA Call 2013 Leaflet

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool  pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych. Aplikacja jest dostępna tutaj.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.chistera.eu/call-2013-announcement.

W przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów, zgodnych z procedurą krajową NCN.

       

Kontakt:

dr Jakub Gadek, jakub.gadek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9152

Sylwia Kostka, sylwia.kostka@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9018

Narodowe Centrum Nauki
29.10.2013 09:04
06.11.2013 10:17