ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / DIGITAL HERITAGE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym

DIGITAL HERITAGE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym

Narodowe Centrum Nauki
09.05.2017 12:25
17.05.2017 13:17