ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych

Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki
08.05.2014 10:55
16.05.2014 11:17