ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Milewski Jarosław / Dydaktyka / Intermediate and final projects/Prace przejściowe i dyplomowe

Intermediate and final projects/Prace przejściowe i dyplomowe

Z zakresu symulacji i modelowania matematyczngo:

 1. Ogniwa paliwowe
 2. Układy trójegeneracyjne
 3. Biopaliwa
 4. Zmiejszanie emisji CO2
 5. Nowe technologie energetyczne:
  • nowe rodzaje ogniw paliwowych;
  • µ-turbiny
 6. Perspektywiczne technologie energetyczne:
  • układy gazowo-parowe;
  • zgazowanie węgla;
  • technologie wodorowe
 7. Klasyczne siłownie cieplne:
  • turbiny parowe;
  • turbiny gazowe;
  • sieci ciepłownicze;
  • zasobniki ciepła
 8. Optymalizacja układów energetycznych
 9. Analiza techniczno-ekonomiczna
 10. Analiza pracy źródła energii elektrycznej w systemie energetyki rozproszonej
 11. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu urządzeń energetycznych

Z zakresu prac projektowych

 1. Wstępny projekt przydomowego urządzenia do produkcji ciepła i energii elektrycznej
 2. Wstępny ptojekt stanowiska badawczego ogniw paliwowych
 3. Określenie założeń projektowych dla samochodu napędzanego sprężonym powietrzem

Z zakresu prac przeglądowych

 1. Nowe technologie energetyczne
 2. Niekonwencjonalne zastosowanie urządzeń energetycznych
 3. Wyszukanie i dygitalizacja danych doświadczalnych, projektowych dla wybranej technologii
 4. Nowe trendy i wdrożenia w energetyce
 5. Możliwości wdrożenia samochodów hybrydowych w Polsce - zalety i wyzwania