ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Pietrak Karol / Termodynamika (ZNK414) / Wykład - notatki z teorii

Wykład - notatki z teorii