ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2016 / Konferencja ICTS-2016

2016-11-28: Konferencja ICTS-2016

W dniach 28-29 listopada 2016 r. pracownicy zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku wzięli udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Bezpieczeństwo Techniczne ICTS-2016

CEL KONFERENCJI
 1. Prezentacja, wymiana i propagowanie wiedzy oraz wyników badań w zakresu bezpieczeństwa technicznego.
 2. Przeprowadzenie warsztatów naukowo - technicznych tematycznie powiązanych z zakresem programowym konferencji: ratownictwo techniczne oraz bezpieczeństwo w energetyce jądrowej
TEMATYKA KONFERENCJI
 1. Inżynieria bezpieczeństwa.
 2. Bezpieczeństwo techniczne.
 3. Techniczne systemy bezpieczeństwa.
 4. Bezpieczeństwo w energetyce jądrowej.
 5. Ratownictwo techniczne, w tym drogowe, wysokościowe, chemicznego i ekologiczne.
 6. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów i procesów technologicznych.
 7. Bezpieczeństwo i ergonomia pracy.
 8. Zarządzanie bezpieczeństwem w produkcji oraz w systemach logistycznych i transportowych.
 9. System bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.
 10. Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informatyczne.
 11. Potencjał ratowniczy Sił Zbrojnych.