ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2017 / Konferencja PIBOA II

2017-11-16: Konferencja PIBOA II

Konferencja PIBOA II

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Serdecznie Zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukowo - Techniczną p.t.: PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH,
która odbędzie się w Warszawie w dniachj 16 – 17 listopad 2017.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa jest patronem honorowym konferencji, a pracownicy Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku są czynnymi członkami organizacji konferencji.

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach
 projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.
 Konferencja odbędzie się w Warszawie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Czackiego 3/5. W konferencji weźmie udział około 200 – 250 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo - badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW lub w formie monografii naukowej.
 
 Pragniemy poinformować, że zgodę na uczestnictwo w Komitecie Naukowym Konferencji przyjęło 35 samodzielnych pracowników naukowych z 20 polskich i zagranicznych ośrodków naukowo – badawczych.
 
 Funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej
 Pan Prof. zw. dr hab. inż. Jan Szmid.
 
 Strona Konferencji http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-techniczna-problemy-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych/
 
 Informacji udziela sekretariat konferencji:
 Telefon : 790 – 244 – 575
 Email konferencji : owsimp_konferencja@wp.pl
 
 Serdecznie Zapraszamy!