ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2017 / VI Kongres PORT PC

2017-10-26: VI Kongres PORT PC

VI Kongres PORT PC

Jesienią odbędzie się VI Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branży pomp ciepła w ciągu roku. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami. W tym roku Organizatorzy postanowili zainteresować technologią pomp ciepła również młodych naukowców. Z tego względu, właśnie dla nich przeznaczona będzie jedna z sesji podczas tegorocznego wydarzenia. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję posłuchać inspirujących wykładów przedstawicieli europejskiego przemysłu pomp ciepła.

Dr hab. inż. Dorota Chwieduk prof. PW została zaproszona do wygłoszenia referatu pt. "Połączenie kolektorów słonecznych z pompami ciepła"

Sesja plenarna Kongresu PORT PC poświęcona będzie roli pomp ciepła w inteligentnych sieciach Smart Grid – temat ten przybliży specjalista z tego zakresu Peter Wagener, prezes Holenderskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (DHPA). O znaczeniu pomp ciepła w rozwoju energetyki prezentację wygłosi Martin Forsēn – prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA)

Podczas tegorocznego Kongresu PORT PC po sesji plenarnej wydarzenie zostanie podzielone na dwie równoległe sesje tematyczne. Jedna poświęcona będzie zagadnieniom związanym ze specjalnymi taryfami energetycznymi dla elektrycznych urządzeń grzewczych oraz współpracy pomp ciepła z innymi technologiami w systemach energetycznych przyszłości (sesja ogólna).

Druga sesja to pilotażowa konferencja naukowa o tematyce pomp ciepła, której hasłem przewodnim będzie „Transfer wiedzy do przemysłu”. Sesja ta ma na celu zainicjowanie dialogu pomiędzy światem nauki i przemysłem. Przykłady takiej współpracy zaprezentują przedstawiciele europejskich instytutów badawczych. Przewidziana jest również sesja referatowa dla młodych naukowców z polskich uniwersytetów i uczelni wyższych.