ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Laboratorium Chłodnictwa II / Ćwiczenie nr 6

Ćwiczenie nr 6

Termoakustyczne urządzenie chłodnicze