ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Teoria Chłodnictwa II

Teoria Chłodnictwa II

Chłodnicze urządzenia strumienicowe. Chłodziarki absorpcyjne. Układy dwustopniowe z gazem wyrównawczym. Chłodziarki termoelektryczne. Chłodnictwo w klimatyzacji. Zasady przechowalnictwa i konserwacji produktów. Metody zamrażania, liofilizacja. Ogólne zasady projektowania chłodni i tuneli zamrażalniczych.