ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Dydaktyka / Laboratorium Elektryczne Wydziału MEiL

Laboratorium Elektryczne Wydziału MEiL

Zakład RUE zarządza Laboratorium Elektrycznym Wydziału MEiL. W ramach jego struktury funkcjonują:

 • Laboratorium Elektrotechniki
 • Laboratorium Maszyn Elektrycznych
 • Laboratorium Inteligentnych Sieci Przesyłowych
Resized_20191127_124855
Resized_20191127_125020
Resized_20191127_124839
     
LabZRUE
LabZRUEn
 
Resized_20191129_092806
Resized_20191129_092827
Resized_20191129_100308
labZRUE
1
webmail
ups
t

W Laboratorium Elektrycznym realizowane są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

 • Elektrotechnika 2
 • Maszyny Elektryczne
 • Laboratorium zintegrowane dla AiR
 • Inteligentne Sieci Przesyłowe
 • Praca przejściowa
 • Praca dyplomowa
 • Projekt obliczeniowy
 • Electric Circuits
 • Electrical Machines
 • Electric Power Systems

Wyposażenie laboratorium składa się z uniwersalnych stanowisk badawczych, na których wykonywane są ćwiczenia z zakresu wyznaczania stanów pracy obwodów elektrycznych i sieci elektroenergetycznych, parametrów odbiorników energii elektrycznej, instalacji i urządzeń elektrycznych, badania maszyn elektrycznych, urządzeń gwarantowanego zasilania, projektowania i programowania automatyki budynku (inteligentnej instalacji elektrycznej). Laboratorium ponadto dysponuje tablicami ekspozycyjnymi z rzeczywistymi elementami instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy przeznaczony do analizy parametrów sieci, samodzielnego wykonywania podstawowych pomiarów parametrów elektrycznych i elektroenergetycznych, symulacji zjawisk a także przeprowadzania badań z zakresu funkcjonowania urządzeń elektrotechnicznych.

Wyposażenie stanowisk ćwiczeniowo-badawczych w Laboratorium Elektrycznym obejmuje m.in.:

 • nowoczesne przyrządy pomiarowe: uniwersalne mierniki cyfrowe Sanwa, mierniki cęgowe, watomierze cyfrowe, enkodery do pomiaru prędkości obrotowej maszyn 
 • analizatory parametrów sieci elektroenergetycznej ND1 i ND20
 • liczniki energii elektrycznej: cyfrowy z możliwością programowania i zdalnego odczytu oraz analogowy (indukcyjny)
 • oscyloskopy cyfrowe
 • modele obciążeń: regulowane rezystory, regulowana indukcyjność, regulowana pojemność
 • transformatory do badań: jednofazowe i trójfazowy
 • układy badawcze maszyn elektrycznych: prądu stałego, indukcyjna klatkowa, indukcyjna pierścieniowa (wraz z nowoczenymi układami napędowymi falowników) oraz synchroniczna 
 • nowoczesne układy i urządzenia przeznaczone do badań laboratoryjnych: UPS, funkcjonalna struktura inteligentnej instalacji elektrycznej, elementy osprzętu elektroenergetycznych linii kablowych, urządzenia zabezpieczające w instalacjach elektrycznych, nowoczesne źródła światła
 • autotransformatory i generatory sygnałów DC
 • sprzęt teleinformatyczny

Regulaminy przedmiotów realizowanych w Laboratorium Elektrycznym