ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Dydaktyka / Projekt obliczeniowy

Projekt obliczeniowy

Studenci Wydziału MEiL, zapisani na 1. lub 2. semestr stacjonarnych studiów II-go stopnia mogą realizować przedmiot pt. „Projekt obliczeniowy (NK 380) w Zakładzie Racjonalnego Użytkowania Energii

ProjektObliczeniowy

W ramach zajęć realizowany będzie profesjonalny projekt (w formie pracy indywidualnej lub zespołowej), o następującej tematyce (do wyboru, zgodnie z zainteresowaniem Studenta):

  • Odnawialne Źródła Energii -projekt jednostki wytwórczej, projekt części mechanicznej i elektrycznej, dobór komponentów i lokalizacji, szacunki ekonomiczne opłacalności inwestycji;
  • projekt sieci elektroenergetycznej dla osiedla mieszkaniowego, zakładu przemysłowego lub instalacji elektrycznej budynku (mieszkalnego, użyteczności publicznej, zakładu produkcyjnego) z elementami instalacji inteligentnych, mikroźródeł lub magazynów energii;
  • projekt elektrycznego układu napędowego wybranej maszyny roboczej.

Opiekunowie są również otwarci na propozycje Studentów, zwłaszcza w tematyce:

  • efektywność energetyczna w układach elektroenergetycznych;
  • obliczenia w elektroenergetyce (symulacje komputerowe sieci przesyłowych i układów FACTS);
  • projektowanie układów elektronicznych i energoelektronicznych;
  • projektowanie układów zasilających i przetwarzających energię elektryczną.

Osoby prowadzące w ZRUE:                                     

Kierownik przedmiotu:

        Prof. dr hab.inż. Tadeusz Skoczkowski

 
Opiekunowie-konsultanci z kadry naukowo-dydaktycznej Zakładu RUE.