ITC / Studia / Studia dzienne / Chłodnictwo i Klimatyzacja / Prezentacja specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja - 2017

Prezentacja specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja - 2017

Chłodnictwo i Klimatyzacja 2017