ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Dydaktyka / Laboratoria dydaktyczne Zakładu RUE

Laboratoria dydaktyczne Zakładu RUE

Laboratoria dydaktyczne ZRUE

Zakład posiada własną bazę laboratoryjną, składającą się z wydzielonych jednostek:

Bogate wyposażenie bazy laboratoryjnej umożliwia odrabianie ćwiczeń na wielu stanowiskach dydaktycznych w ramach różnych przedmiotów.

Laboratoria dydaktyczne w ramach przedmiotów:

Kierownik  Laboratorium
mgr inż. Janusz Lipka Elektrotechniki
mgr inż. Janusz Lipka Zintegrowane dla AiR
mgr inż. Janusz Lipka Maszyn Elektrycznych
dr inż. Sławomir Bielecki Inteligentnych Sieci Przesyłowych
dr inż. Krzysztof Rafał Elektroniki
dr inż. Krzysztof Rafał Techniki Mikroprocesorowej
dr inż. Jacek Szymczyk Efektywności Energetycznej

Zakład posiada ponadto swobodny dostęp do Laboratorium efektywności energetycznej w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej.