ITC / News / Aktualności MEiL / Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2017/2018

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2017/2018

powtarzane w semestrze zimowym 2018/2019 (idące co semestr)

08.11.2018 10:39
16.11.2018 11:18