ITC / News / Aktualności MEiL / Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP

Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP

Spotkanie poświęcone było tematyce lokalnych ciepłowni w małych miastach w kontekście zabezpieczenia strategicznych interesów mieszkańców.

adminwww@meil.pw.edu.pl (Maciej Zasuwa)
19.01.2024 11:25
27.01.2024 12:17