ITC / News / Aktualności MEiL / Przedmioty obieralne

Przedmioty obieralne

Dzień i godzinę odbywania się zajęć obieralnych można zmienić po ustaleniu innego terminu z grupą i nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia

adminwww@meil.pw.edu.pl (Agnieszka Matejek)
05.10.2021 11:37
20.10.2021 14:17