ITC / News / Aktualności PW / Bezpłatne szkolenia dla kadry kierowniczej Politechniki Warszawskiej

Bezpłatne szkolenia dla kadry kierowniczej Politechniki Warszawskiej

Projekt „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach skierowanych dla kadry kierowniczej Politechniki Warszawskiej.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej naszej Uczelni - nauczycieli akademickich (rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych, dyrektorzy instytutów oraz ich zastępcy) oraz pracowników administracji centralnej i wydziałowej (kanclerze, kwestorzy, kierownicy biur i działów oraz ich zastępcy).

30.11.2012 14:24
09.12.2012 16:17