ITC / News / Aktualności PW / „Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce”

„Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce”

Ośrodek Kształcenia na Odległość w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Szkoleń Sp. z o.o. realizuje projekt „Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce”w ramach Działania 9.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

27.02.2013 14:22
07.03.2013 15:17