ITC / News / Aktualności PW / Konkurs BioTechMed_LAB-1

Konkurs BioTechMed_LAB-1

Do 12 listopada trwa nabór wniosków w konkursie na projekty służące wzmocnieniu bazy aparaturowej, umożliwiającej wykonywanie przełomowych badań z zakresu dziedziny „Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna” lub zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB BIB.

admin@pw.edu.pl (Redaktor Qua)
15.10.2021 07:03
15.11.2021 09:17