ITC / News / Aktualności PW / Konwersatorium z Profesorem Kenneth'em Joel'em Shapiro

Konwersatorium z Profesorem Kenneth'em Joel'em Shapiro

18 października 2012 roku Profesor wygłosi odczyt pt. „The Social Construction of Animals in the Laboratory: The Protean Rodent”.

12.10.2012 14:17
20.10.2012 14:17