ITC / News / Aktualności PW / Kurs polskiego języka migowego

Kurs polskiego języka migowego

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych PW uruchamia kolejną edycję kursu polskiego języka migowego na poziomie A1 dla pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Pracownicy PW
22.10.2015 12:19
30.10.2015 12:17