ITC / News / Aktualności PW / Nadanie Wydziałowi Zarządzania uprawnień habilitacyjnych

Nadanie Wydziałowi Zarządzania uprawnień habilitacyjnych

25 kwietnia 2016 roku Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Uczelnia
29.04.2016 10:08
07.05.2016 11:17