ITC / News / Aktualności PW / Nowa edycja konkursu na granty dydaktyczne

Nowa edycja konkursu na granty dydaktyczne

Maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2022 r.

admin@pw.edu.pl (Redaktor Qua)
26.05.2022 11:42
22.06.2022 03:17