ITC / News / Aktualności PW / Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku

Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku

Na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zamierza przeznaczyć – w ramach konkursów rozstrzyganych w nadchodzącym roku – ok. 10,9 mln zł ze środków własnych i ok. 16,5 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto, w ramach zobowiązań podjętych zarówno w 2015 r., jak też w latach wcześniejszych, Fundacja przekaże beneficjentom w nadchodzącym roku 52 mln zł.

Badania i nauka
17.12.2014 10:28
25.12.2014 11:17