ITC / News / Aktualności PW / Otwockie szkoły ponadgimnazjalne objęte patronatem Wydziału Inżynierii Materiałowej PW

Otwockie szkoły ponadgimnazjalne objęte patronatem Wydziału Inżynierii Materiałowej PW

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej objął patronatem szkoły ponadgimnazjalne otwockiego powiatu: Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej.

Uczelnia
11.03.2016 15:47
19.03.2016 16:17