ITC / News / Aktualności PW / Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej” w ramach RPO Województw...

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej” w ramach RPO Województw...

Politechnika Warszawska otrzyma wsparcie unijne na utworzenie Kampusu Nowych Technologii (KNT) oraz na zakup specjalistycznego sprzętu badawczego. Dzięki środkom z UE możliwe będzie prowadzenie innowacyjnych projektów opartych o formułę tzw. żywych laboratoriów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 82,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik - marszałek i prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor Politechniki Warszawskiej.

Uczelnia
20.08.2018 14:24
28.08.2018 15:18