ITC / News / Aktualności PW / Podpisanie umowy o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Technologii Cieplnej

Podpisanie umowy o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Technologii Cieplnej

W dniu 28 marca 2019 r. w dziekanacie Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa została podpisana umowa o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej pomiędzy Politechniką Warszawską – Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa a firmą BUDIMEX S.A. wybraną w trybie przetargowym negocjacji z ogłoszeniem.

Uczelnia
01.04.2019 15:42
17.04.2019 07:18