ITC / News / Aktualności PW / Podsumowanie Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

Podsumowanie Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej był wyjątkowym projektem, niezwykle ambitnym i trudnym wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć Uczelni od początku nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007–2013. Wartość Projektu (przeszło 89 mln zł) oraz liczba osób objętych wsparciem (ponad 30 tys. uczestników) świadczą o jego wadze i randze. Ostateczne rezultaty, jakie udało się wypracować w ciągu prawie 7 lat realizacji, przyczyniły się do wzmocnienia pozycji Politechniki Warszawskiej na rynku edukacyjnym.

Uczelnia
06.08.2015 10:36
14.08.2015 11:17