ITC / News / Aktualności PW / Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

Podnoszenie kwalifikacji urzędników i umożliwienie studentom odbywania stażów zawodowych to główne cele porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej. Podpisane zostało przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego i prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, rektora uczelni. Dokument ureguluje również współpracę Urzędu z Politechniką w zakresie opracowywanego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły.

07.03.2013 15:20
15.03.2013 16:17