ITC / News / Aktualności PW / Projekt SKILLS, czyli szkolenia z zarządzania zespołem naukowym

Projekt SKILLS, czyli szkolenia z zarządzania zespołem naukowym

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza osoby, które pełnią lub będą pełnić funkcję kierowników zespołów badawczych, jednocześnie spełniające oba warunki uczestnictwa w projekcie SKILLS, czyli laureaci lub stypendyści FNP (aktualni bądź byli) zamieszkali w Polsce, będący doktorantami lub pracownikami naukowymi zatrudnionymi w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP.

21.11.2012 14:17
29.11.2012 14:17