ITC / News / Aktualności PW / Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Repozytorium PW oferuje szerokie możliwości wyszukiwania informacji o dorobku pracowników, doktorantów i studentów PW. Pozwala na prezentowanie informacji m.in. o publikacjach, raportach z badań i rozprawach doktorskich. W wielu przypadkach oferuje bezpośredni dostęp do ich pełnych tekstów lub linki (DOI, URL) do wersji źródłowej.

22.02.2013 13:17
02.03.2013 13:17