ITC / News / Aktualności PW / Trendence Graduate Barometer Europe 2015

Trendence Graduate Barometer Europe 2015

Politechnika Warszawska jest jedną z ponad 1000 szkół wyższych biorących udział w ankiecie trendence Graduate Barometer, największym europejskim badaniu dotyczącym edukacji i kariery zawodowej. Ankieta zawiera pytania dotyczące poziomu zadowolenia studentów z przebiegu studiów i ich oczekiwań wobec przyszłej kariery zawodowej. Badanie gromadzi opinie studentów z całej Europy i wykazuje różnice oraz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi państwami.

Studenci PW
27.10.2015 15:15
04.11.2015 15:18