ITC / News / Aktualności PW / Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2017/2018

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2017/2018

Studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Roczna składka ubezpieczeniowa to 34 zł.

Studenci PW
27.09.2017 12:05
05.10.2017 12:17