ITC / News / Aktualności PW / Wydział Transportu współpracuje z firmą PIMOT

Wydział Transportu współpracuje z firmą PIMOT

30 października 2014 roku podpisano umowę o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Przemysłowym Instytutem Motoryzacji a Wydziałem Transportu PW. Celem zawartej umowy jest deklaracja współpracy poprzez podejmowanie wspólnych prac oraz rozwiązywanie problemowych zagadnień z dziedziny transportu oraz budowy i eksploatacji maszyn.

Uczelnia
03.11.2014 09:35
11.11.2014 10:17