ITC / News / Aktualności PW / XX Konkurs o Nagrodę Siemensa

XX Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XX Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014. Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Uczelnia
15.01.2015 09:27
23.01.2015 10:17