ITC / News / Aktualności PW / Zaproszenie do udziału w ankiecie nt. wypadków nieujętych w statystykach

Zaproszenie do udziału w ankiecie nt. wypadków nieujętych w statystykach

Na Wydziale Inżynierii Lądowej PW realizowany jest aktualnie projekt badawczy "In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable Road Users" (InDeV), finansowany w ramach programu UE Horizon 2020. Jedno z zadań projektu polega na przeprowadzeniu ankiety, mającej na celu określenie jaka część wypadków drogowych nie jest ujmowana w oficjalnych statystykach policyjnych. Zapraszamy do udziału w badaniu.

Uczelnia
07.06.2016 15:24
25.06.2016 12:17