ITC / News / Aktualności PW / Zaproszenie do udziału w badaniu "Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej"

Zaproszenie do udziału w badaniu "Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej"

Jeżeli wkrótce kończysz studia, zgłoś chęć udziału w VII edycji badania, które Politechnika Warszawska prowadzić będzie na początku 2018 roku. Zależy nam na poznaniu Twojej opinii nt. studiów i rynku pracy.

Studenci PW
13.06.2017 15:33
21.06.2017 16:17