ITC / News / Aktualności PW / prof. Michał Malinowski w Radzie Narodowego Centrum Nauki

prof. Michał Malinowski w Radzie Narodowego Centrum Nauki

12 grudnia w Krakowie odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Dwunastu profesorów z całej Polski otrzymało nominacje z rąk dra hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

17.12.2012 15:17
25.12.2012 15:17