ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Stanowisko Rady NCN w sprawie zasad finansowania stypendiów i wynagrodzeń studentów i doktorantów zaangażowanych do realizacji zadań w projektach b...

Stanowisko Rady NCN w sprawie zasad finansowania stypendiów i wynagrodzeń studentów i doktorantów zaangażowanych do realizacji zadań w projektach b...

Narodowe Centrum Nauki
25.03.2019 11:42
02.04.2019 14:18