ITC / News / Nauka w Polsce - PAP / Astronom Piotr Guzik z nagrodą im. Artura Rojszczaka

Astronom Piotr Guzik z nagrodą im. Artura Rojszczaka

Dr Piotr Guzik z Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika na Uniwersytecie Jagiellońskim został laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka. Jest to XVIII edycja konkursu organizowanego przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

20.05.2024 10:57
28.05.2024 20:17