ITC / News / Nauka w Polsce - PAP / Wiceminister Szeptycki: umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego jest rzeczą niezbędną

Wiceminister Szeptycki: umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego jest rzeczą niezbędną

Umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego jest rzeczą niezbędną. Żeby osiągać jak najlepsze wyniki w sferze nauki i oświaty, potrzebujemy współpracy – mówił w poniedziałek w Gdańsku podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Szeptycki.

13.05.2024 18:10
22.05.2024 15:17