ITC / News / Power and Aeronautical Engineering Faculty / Mrs. Krystyna Różycka - absence/ Nieobecność Pani Krystyny Różyckiej

Mrs. Krystyna Różycka - absence/ Nieobecność Pani Krystyny Różyckiej

Dear Emaro/Erasmus/Bilateral agreement and Robotics students,
Please be informed that I will be out of the office from November 10 to November 17, 2017 due to the business trip.

Do studentów Robotyki,
Informuję, że w dniach 10-17 listopada 2017 będę nieobecna z powodu wyjazdu służbowego.

10.11.2017 10:05
18.11.2017 10:17