ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC / Seminaria ITC 2015 lato / Współczesne nośniki energii wtórnych obiegów chłodniczych

Współczesne nośniki energii wtórnych obiegów chłodniczych

Prof. Zbysław Pluta

Seminarium Instytutowe 12.05.2015