ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Bujalski Wojciech

Wojciech Bujalski

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 404, e-mail: wojciech.bujalski@pw.edu.pl tel. 22 234 52 13

WB

Profesor PW w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

Zastępca dyrektora ITC ds naukowych

Konsultacje: dowolny termin ustalony telefonicznie (22 234 52 13) lub mailowo (wojciech.bujalski@pw.edu.pl)

Prowadzone przedmioty w semestrze zimowym

Teoria Maszyn Cieplnych - poniedziałek 12:15 - 15:00

Teoria Maszyn Cieplnych - piątek 12:15 - 15:00

Teoria Maszyn Cieplnych - sobota 17:15 - 20:00 (niestacjonarne)

Theory of Heat Machines - piątek 9:15 - 12:00

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza

 • Zastępca dyrektora ITC ds naukowych
 • redaktor (działowy) Journal of Power Technologies;
 • opiekun Koła Naukowego Energetyków,
 • członek Komisji Oceny Kadry w ITC,
 • Sekretarz Rady Naukowej konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cipelnej (PBEC);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cipelnej (PBEC);

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • Modelowanie matematyczne urządzeń i systemów energetycznych
 • Optymalizacja w energetyce
 • Zasobniki ciepła i akumulacja energii
 • Zagadnienie ekonomiczne w energetyce oraz aspekty prawne

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Modelowanie matematyczne urządzeń i systemów energetycznych
 • Zagadnienie optymalizacyjne w energetyce
 • Analizy ekonomiczno-techniczne procesów inwestycyjnych

Ważniejsze publikacje

 • Badyda K., Bujalski W., Lewandowski J., Miller A.: Steam turbines identification based on archived process data, Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery, vol 113, 2003, str. 76–83 (liczba punktów według MNiSW 4, udział własny 4x40 %=1,6)
 • Bujalski W., Milewski J., Miller A.: Rozproszona energetyka a ogniwa paliwowe, Turbomachinery, z. 132, 2007, str. 47–65 (liczba punktów według MNiSW 4, udział własny 1x33%=0,3)
 • Badyda K., Bujalski W.: Modelowanie pracy zasobnika w celu prognozowania obciążenia elektrociepłowni, Rynek energii, nr 6 (85), 2009, str. 61–67 (impact factor 0,626, liczba punktów według MNiSW 4, udział własny 10x50%=5)
 • Bujalski W., Lewandowski J.: Rozwój ciepłownictwa w warunkach ciągłych ograniczeń emisji SO2, NOx, oraz pyłu, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, T. 40, wydanie 10, 2009, str. 25–28 (liczba punktów według MNiSW 5, udział własny 5x25%=1,2)
 • Lewandowski J., Bujalski W., Wojdyga K.: Projekt Strategii rozwoju kogeneracji w Polsce, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, nr 10/2011, T.42, str. 383–387 (liczba punktów według MNiSW 5, udział własny 5x33%=1,7)
 • Bujalski W., Badyda K.: Błasiak M., Warchoł M.: Optymalizacja pracy dużego zasobnika ciepła na przykładzie wdrożenia w Vattenfall Heat Poland – Energetyka, nr 12, s. 832—837, 2011, (liczba punktów według MNiSW 5, udział własny 5x25%=1,3)
 • Badyda K., Bujalski W., Niewiński G., Warchoł M.: Selected issues related to heat storage tank modelling and optimisation aimed at forecasting its operation, Archives of thermodynamics, Vol. 32, No. 3, 2011, str. 3–31 (liczba punktów według MNiSW 7, udział 7x25%=1,8)
 • Bujalski W., Świrski K., Lewandowski J.: Ways of enhancing operational efficiency at power and CHP plants, Journal of Power Technologies, vol. 91, No 3, 2011, str. 148–157 (liczba punktów według MNiSW 4, udział własny 4x33%=1,3)
 • Bujalski W.: Konkurencyjność ekonomiczna źródeł rozproszonych w stosunku do systemów obecnie występujących, Archiwum Energetyki, T.41, nr 2, 2011, str. 3–13, (liczba punktów według MNiSW 4, udział własny 4x100%=4)
 • Futyma K., Wołowicz M., Milewski J., Bujalski W., Lewandowski J.: Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin z bloku ciepłowniczego, Rynek Energii, nr 96(5), 2011, str. 74–79 (liczba punktów według MNiSW 10, udział własny 10x33%=3,3)
 • Bujalski W., Futyma K.: Use of gas in distributed sources in extensive heating systems, Archiwum Energetyki, T.42, nr 2, 2012, str. 69–80 (liczba punktów według MNiSW 4, udział własny 4x50%=2)
 • Bujalski W.: Optimization of electricity and heat generation in large CHP plant equipped with a heat accumulator, Rynek energii, nr 4(101), 2012, str. 131–136, (liczba punktów według MNiSW 10, udział własny 10x100%=10)
 • Badyda K., Bujalski W., Lewandowski J.: New emission conditions of power industry as the Result of Implementation of the Climate and Energy package, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 21, No. 5a, 2012, str. 7–11 (impact factor 0,462, liczba punktów według MNiSW 15, udział własny 15x34%=5,1)
 • Futyma K., Wołowicz M., Milewski J., Bujalski W., Lewandowski J.: Utilization of flue gas low temperature heat from the power unit, Rynek energii, Nr 95(96), 2011, str. 74–79 (liczba punktów według MNiSW 10, udział własny 10x33%=3,3)
 • Futyma K., Wołowicz M., Milewski J., Bujalski W., Bernat R.: Utilization of Flue Gas Low Temperature Heat from Combined Heat and Power Unit of 100 MW, Advanced Science Letters, vol. 19(8), str. 2123–2127, 2013 (impact factor 1,253, liczba punktów według MNiSW 35, udział własny 35x20%=7)
 • Milewski J., Bujalski W., Lewandowski J.: Thermodynamic analysis of biofuels as fuels for high temperature fuel cells, Archives of thermodynamics, vol. 33, No. 4, 2012, str. 41–65 (liczba punktów według MNiSW 7, udział 7x25%=1,8)
 • Bujalski W., Skowroński W.B., Model of electricity and heat generator based on a high temperature fuel cell for residential applications, Journal of Power Technologies, Vol 93, nr 1, 2013, str. 148 –157 (liczba punktów według MNiSW 4, udział własny 4x50%=2)

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda badawcza siemensa za pracę pt: Opracowanie i wdrożenie naukowych podstaw projektowania i optymalizacji sterowania pracy zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych, członek zespołu, 2015
 • Nagroda JM Rektora stopnia II (zespołowa): „Za osiągnięcia naukowe w roku 2005”, Politechnika Warszawska, 2006
 • Nagroda JM Rektora stopnia III (indywidualna): „Za osiągnięcia naukowe w roku 2002”, Politechnika Warszawska, 2003

Projekty badawcze i naukowe

 • Projekt badawczy własny nr 2012/07/B/ST8/03937 – Badania wpływu procesów dynamicznych na efektywność sezonowego magazynu energii słonecznej, (kierownik projektu, w trakcie realizacji)
 • Strategiczny Program Badawczy – Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii, Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zeroemisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin, 2010–2015, (udział własny 20% - dotyczy prac zrealizowanych)
 • Projekt badawczy własny nr N N513 4275 33 – Badanie źródeł energii elektrycznej i cieplnej do zastosowań w energetyce rozproszonej w oparciu o analizę techniczno–ekonomiczną, 2007–2008, (kierownik projektu, udział własny 30%)
 • Projekt badawczy własny nr N N 513 360337 – Badanie numeryczne i optymalizacja zastosowania zasobnika ciepła w sieci ciepłowniczej, 2009–2010 (udział własny 28%)
 • Projekt badawczy własny nr N N  513 3057 35 – Badania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych zasilanych biopaliwami, 2008–2009, (udział własny 14%)
 • Projekt badawczy własny nr N N 513 331438 – Badania rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno–ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych, 2010–2011, (kierownik projektu, udział własny 44%)
 • Projekt badawczy własny N N513 330938 – Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej, 2010–2012, (udział własny 15%)
 • Projekt badawczy nr 8 T10B02621 (grant KBN) – System diagnostyki cieplno–przepływowej turbozespołów parowych, 2001–2003, (udział własny 10%)
 • Projekt badawczy nr 8 T10B00918 (Grant KBN) – Badanie układu wodorowej turbiny gazowej, 2001, (udział własny - nieokreślony)."

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • Analiza techniczno–ekonomiczna wydzielonego mechanizmu wsparcia nowych inwestycji kogeneracyjnych, 2012, (udział własny 50%)
 • Wstępna analiza wpływu wybudowania i przyłączenia EC Fortum do systemu ciepłowniczego Wrocławia na koszty ciepła dostarczanego odbiorcy z tego systemu, 2011, (udział własny 50%)
 • Wstępne studium wykonalności budowy jednostki wytwórczej dla potrzeb Zakładów Chemicznych Police S.A., Zamawiający PGE Giek S.A., 2011, (kierownik pracy, udział własny 100%)
 • Opracowanie założeń i kluczowych elementów programu rozwoju Kogeneracji w Polsce, 2010, (udział własny 10%)
 • Opracowanie analiz i dokumentów związanych z uzyskaniem derogacji w latach 2013 2020. Etapy I, II i III, Praca realizowana przez Konsorcjum koordynowane przez Ernst&Young z udziałem Politechniki Warszawskiej na zamówienie Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, 2010–2012, (udział własny 33%)
 • Analiza zarekomendowanych przez Wykonawców studium wariantów zabudowy elektrowni gazowej, zamawiający PKN Orlen S.A., 2010, (udział własny 10%)
 • Oceny zasadności merytorycznej, technicznej i ekonomicznej zasadności zakupu elektrociepłowni w Przeworsku, Zamawiający PGE Energia Odnawialna S.A., Warszawa 2010, (kierownik pracy, udział własny 50%)
 • Opracowanie wariantowych propozycji i zakresu szczegółowego traktowania instalacji podlegających Dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych, 2009, (udział własny 30%)
 • Market–based instruments for reducing air pollution Lot 1: Assessment of the possible development for an EU–wide NOx and SO2 trading scheme for IPPC installations, Zamawiające Entec UK Limited, 2009, (kierownik pracy, udział własny 100%)
 • Zaprojektowanie, stworzenie, dostarczenie i uruchomienie u Zamawiającego oprogramowania doradczego do sterowania prac zasobnika ciepła przy Elektrociepłowni Siekierki, należącej do Vattenfall Heat Poland S.A., Zleceniodawca Vattenfall Heat Poland S.A., 2009–2011 (kierownik pracy, udział własny 51%)
 • Analiza wpływu zmian w ograniczeniach emisyjnych dla instalacji LCP zawartych w propozycji nowej Dyrektywy IPPC na instalacje energetyczne w warunkach polskich, Zamawiający Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Warszawa 2008 (udział własny 25%)
 • Wariantowa koncepcja rozwoju ZEO S.A., Zamawiający Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., Warszawa 2008, (udział własny 20%)
 • Określenie warunków pracy bloku 200 MW przy ubytku 100 ton pary więcej, Zamawiający Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., Warszawa 2008, (udział własny 20%)
 • Określenie mocy zainstalowanej bloku energetycznego w Elektrowni Pątnów II (udział własny 25%)
 • Opracowanie założeń do przygotowania rozporządzenia dotyczącego porównania różnych systemów ogrzewania budynków, Warszawa 2007 (kierownik pracy, udział własny 100%)
 • Opracowanie i wdrożenie algorytmów bilansowania strumieni masy i energii w Zakładzie Elektrociepłowni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku, Warszawa 2007 (udział własny 50%)
 • Opracowanie koncepcji dostosowania się Elektrowni Adamów do Dyrektywy LCP, 2007 (udział własny 40%)
 • Analiza krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji, zamówienie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, 2006–2007 (udział własny 15%)
 • Studium optymalizacyjne urządzeń procesowych Elektrociepłowni Szczecin i Elektrociepłowni Pomorzany. Zamówienie ZEDO, 2006 (udział własny 13%)
 • Wstępna analiza poprawności algorytmów obliczeń przedstawionych w „Założeniach do programu Ekonomicznego Rozdziału Obciążeń”, (kierownik pracy, udział własny 100%)

Ogłoszenia

Brak ogłoszeń

Dydaktyka

Wszelkie materiały dydaktyczne zamieszczane na stronie http://estudia.meil.pw.edu.pl.

Dostęp do tych materiałów mają tylko studenci zapisani na poszczególne przedmioty. Osoby, które nie uczestniczą formalnie w zajęcie proszę o kontakt w celu udostępnienia materiałów.