ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Mazuro Paweł

Paweł Mazuro

pmazuro

dr

Zakład Silników Lotniczych

pokój 313a

e-mail pawel.mazuro@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 35

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp

 • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych;

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • Innowacyjne technologie w dziedzinie silników tłokowych
 • Podnoszenie sprawności tłokowych silników spalinowych
 • Silniki o tłokach przeciwbieżnych
 • Silniki w układzie rewolwerowym
 • Praktyczne badanie spalania HCCI

Dydaktyka

 • Lotnicze silniki tłokowe
 • Budowa silników tłokowych

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • nowoczesne technologie w silnikach spalinowych
 • projekty nowatorskich części silników spalinowych
 • projekty podzespołów do pojazdów „kropelka” oraz  „formuła” kół naukowych SKAP i WUT Racing
 • optymalizacja i modernizacja istniejących części silnikowych

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat]

 • The Archive of Mechanical Engineering, No 3, VOL. XLVII: Inertial dynamometer test rig for small, high performance engines; Paweł Mazuro, Tadeusz Rychter;
 • 2007 Journal of Kones Vol.13, No.3, pp. 187-196: Piston Engines with Cylinder Axis Parallel to Drive Shaft Axis – Classification and Review; Paweł Mazuro, Tadeusz Rychter, Andrzej Teodorczyk;
 • PTNSS Congress 2007 P07-C159: Internal Combustion Engines with Cylinder Axes Paralell to Drive Shaft Axis versus Conventional Crankshaft Engines – Comparison of Mechanical Efficiency and Losses;
 • Proc. COMODIA 2008 EC1-2: Mechanical Efficiency and Losses of Internal Combustion Engines with Cylinder Axes Parallel to Drive Shaft Axis; Paweł Mazuro and Andrzej Teodorczyk;
 • PTNSS–2009–SC–129 Optimization of the Combustion Chamber in a 2-stroke Barrel Engine and Comparison with 4-stroke Classical Crankshaft Mechanism Engine; Paweł Mazuro, Piotr Jaworski, Andrzej Teodorczyk;
 • Archivum Combustion Vol. 30 - 2010 - No. 1-2 D. "Determination of Hydrogen-Propane Condensation Curve"; Daniel Jasiński, Łukasz Kapusta, Paweł Mazuro, Marek Sutkowski, Andrzej Teodorczyk;
 • XXI International  Symposium on Combustion Process, "Combustion control in HCCI barrel Engine"; Paweł Mazuro, Daniel Jasiński, Andrzej Teodorczyk;

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat

 • Projekt badawczy rozwojowy MNiSW nr R10 045 03, „Konstrukcja 5-cylindrowego wysokoprężnego bezkorbowego silnika lotniczego o pojemności 3000 cm3 i o osiach cylindrów równoległych do osi wału silnika”,
 • Projekt stanowiska badawczego oraz praktyczne wyznaczenie krzywej kondensacji mieszaniny wodorowo-propanowej w warunkach 350 bar i 120oC–dla NESTE OIL COMPANY,
 • Projekt i wykonanie wkładek tantalowych do modernizacja rurociągu gorącego ługu sodowego, wdrożone przez EMERSON Process Management,
 • Projekt oraz opracowanie technologii produkcji korbowodów dla silników motokrosowych, wdrożone przez Czeskią Fabrykę Motocykli, CZ- Strakonice

Osiągnięcia w kształceniu kadr

 • Wypromowani studenci (inż. oraz mgr) – 42

Działalność organizacyjna

 • Opiekun koła naukowego WUT Racing

Nagrody i wyróżnienia

 • 1995-1999 pięciokrotne zdobycie tytułu Mistrza Polski w kartingw klasie wyścigowej 125;
 • Nagroda I-go stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za realizację projektu badawczego rozwojowego dot. konstrukcji 5-cylindrowego wysokoprężnego bezkorbowego silnika lotniczego  o osiach cylindrów równoległych do osi wału
 • 2012 visiting professor na Uniwersytecie w Birmingham