ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Milewski Jarosław / Contact/Kontakt / Ogłoszenia / Jestem na urlopie w dniach 1...8.VI [I am on holidays since 1st of June until 8th of June]

Jestem na urlopie w dniach 1...8.VI [I am on holidays since 1st of June until 8th of June]

You need to be logged in to get access to the forums. You can do so here

Author Message

Jarosław Milewski

Sobota 31 Maj 2014 23:14:25

Jestem na urlopie w dniach 1...8.VI [I am on holidays since 1st of June until 8th of June]