ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Milewski Jarosław / Dydaktyka / Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe, ITLiMS sala 6

Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe, ITLiMS sala 6

Układy parowo-gazowe w energetyce, stan i perspektywy. Układy z kotłami fluidalnymi. Układy ze zgazowaniem węgla. Zgazowanie węgla dla celów energetycznych. Układy z mieszaniem czynników i hybrydowe.