ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Niewiński Grzegorz

Grzegorz Maciej Niewiński

link do folderu Materiały dydaktyczne (wymagane logowanie)

Dydaktyka

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Zintegrowane Laboratorium Energetyki
Nuclear Fuels
Operation and Maintenance NPP

Technologie Energetyczne - studia zaoczne
Turbiny Cieplne - studia zaoczne

Publikacje:

G. Niewiński, K. Ćwikła,WSTĘPNA KONCEPCJA BUDOWY ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWEJ ZASILANEJ GAZEM KOKSOWNICZYM, Energetyka Gazowa,

G. Niewiński, S. Gurgacz, Przegląd paliw stosowanych w elektrowniach jądrowych, XIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ENERGETYKA NISKOEMISYJNA –PODSTAWOWE BARIERY ROZWOJU, 2012, str 43-51

K. Badyda, W. Bujalski, G. Niewiński, M. Warchoł, Selected issues related to heat storage tank modelling and optimisation aimed at forecasting its operation, Archives of thermodynamics, Vol. 32(2011), No. 3, str. 3 – 32

K. Badyda, W. Bujalski, M. Błasiak, G. Niewiński, M. Warchoł, Optymalizacja produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni wyposażonej w zasobnik ciepła na przykładzie EC Siekierki, Rynek ciepła. 2011, str.393-405

W. Bujalski, B. Deszczyński, G. Niewiński, K. Świrski, Projekt implementacji systemu optymalizacji sterowania zasobnikiem ciepła w elektrociepłowni, Prace naukowe Konferencje z.26 2009, str 99-112

K. Badyda, G. Niewiński, Analiza możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni,Modelowanie Inżynierskie, tom 7 / zeszyt 38 / grudzień 2009

G. Niewiński, MODEL MATEMATYCZNY TURBOZESPOŁU PAROWEGO,Modelowanie Inżynierskie, 2008, nr 36, s 365-372

K. Badyda, G. Niewiński, Model matematyczny dynamiki turbozespołu parowego klasy 200MW,Termodynamika w nauce i gospodarce, 2008, Tom I, s. 19-28

K. Badyda, G. Niewiński, M. Lec, Wybrane modele matematyczne w diagnostyce i symulacji procesów cieplno-przepływowych w instalacjach energetycznych (rozdział IV),Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2008, s. 197-292

Projekty badawcze:

Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii 2012-2014
Opracowane technologie:

1. System Optymalizacji Pracy Zasobnika Ciepła dla Vattenfall Heat Poland S.A.

Celem całego projektu było zaprojektowanie, dostarczenie i uruchomienie u Zamawiającego oprogramowania doradczego do sterowania pracą zasobnika ciepła przy Elektrociepłowni Siekierki, należącej do VHP Oprogramowanie (System) dostarcza informacje służące do optymalnego sterowania pracą zasobnika ciepła, w celu maksymalizacji korzyści finansowych płynących z jego wykorzystania w procesie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz cieplnej.

Zaproponowane rozwiązanie zostało wdrożone w EC Siekierki.

2. Analiza możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni

Żerań drogą zabudowy instalacji dochładzania wody sieciowej.

Celem projektu było przeanalizowanie możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Żerań w okresie poza sezonem grzewczym. W tym celu zaproponowano rozwiązanie polegające na zabudowie wymienników ciepła odpowiedzialnych za schłodzenie wody sieciowej, dokonano obliczenia sprawdzające możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej.

Zaproponowane rozwiązanie zostało wdrożone w EC Żerań.

Działalność organizacyjna:

  • Pełnomocnik dziekana do organizacji dni otwartych na Politechnice Warszawskiej
  • Kierownik laboratorium pomiarów promieniowania jonizującego